Prioriterade områden för EU-medel för biobaserad och cirkulär forskning

Circular Biobased Europe Joint Undertaking (CBE JU), är ett europeiskt samverkansprogram för forskning och innovation inom cirkulär biobaserad industri. CBE JU har nu publicerat de 18 områden som kommer prioriteras i nästa års stora utlysning av EU-medel inom området cirkulär bioekonomi.

213 miljoner euro beräknas lysas ut från programmet 2024. Här hittar du hela arbetsprogrammet och mer information om CBE JU.