Påverka strategin för Sveriges deltagande i Horisont Europa

Inför EU:s ramprogram, Horisont Europa, har Vinnova tillsammans med bland andra Formas och Energimyndigheten, fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag på strategi för det svenska deltagandet i programmet. Nu samlas synpunkter in från forsknings- och innovationsaktörer i en enkät.

I regeringsuppdraget ingår att analysera det svenska deltagandet i pågående och tidigare ramprogram. Analysen kommer att ligga till grund för vad som bör känneteckna ett värdefullt och strategiskt svenskt deltagande i Horisont Europa. Uppdraget ska lämnas in till Regeringskansliet den 30 oktober 2020.

Den 29 september 2020 planeras en digital hearing för alla intresserade. Mer information och program kommer att komma.

Välkommen att lämna ditt enkätsvar senast den 1 september.

Här hittar du enkäten.

Läs mer på Vinnovas webbplats.