OrganoClick i nytt BioInnovation-projekt för utveckling av bindemedel för nonwoven

OrganoClick har beviljats 3,7 miljoner kr i bidrag för vidareutveckling av bolagets biobaserade bindemedel för nonwoven för hygien- och vårdapplikationer i ett nytt BioInnovation-projekt.

Syftet med projektet är att ersätta de plastbaserade bindemedel som idag används i nonwoven-materialet med OrganoClicks biobaserade och biologiskt nedbrytbara bindemedel.

Under projektet kommer bindemedlen anpassas till nonwoven som används för olika vård- och hygienapplikationer. Därefter kommer fullskalig produktion av nonwoven att genomföras följt av tillverkning av vård- och hygienprodukter. Målet är att färdiga produkter ska vara redo för marknadslansering i slutet av projekttiden.

Projektet bedrivs i ett svenskt-finskt konsortium med tre aktörer från hela värdekedjan, inkluderande bindemedelstillverkare (OrganoClick), en nonwoven-tillverkare och en produktägare som tillverkar vård- och hygienprodukter för vården. Projektet finansieras via BioInnovation tillsammans med Business Finland för de finska parterna.

– Detta Vinnova-finansierade projekt ger oss möjlighet att accelerera vår utveckling av biobaserade och biologiskt nedbrytbara bindemedel för avancerade nonwovenapplikationer inom vård och hygien. Våra samarbetspartners i konsortiet ger oss en fantastisk möjlighet att få en djup kännedom om hela värdekedjan samtidigt som vi säkerställer en snabb marknadsintroduktion efter avslutat projekt, säger Mårten Hellberg, VD OrganoClick i ett pressmeddelande.

Projektet kommer utföras under 2,5 år med start i december 2019. Den totala projektbudgeten för samtliga parter är ca 18 miljoner kr.