Nytt stödmaterial ska öka antalet examensarbeten i industrin – viktigt för att möta stundande kompetensbehov

Examensarbeten är ett effektivt men ofta underutnyttjat sätt att säkra industrins kompetensförsörjning. Nu lanseras ett stödmaterial som ger handledare vägledning och hjälper företag att jobba strategiskt med examensarbeten. ”Vi vill göra det enkelt att bli handledare och få fram fler examensarbeten som väcker studenternas intresse för processindustrin”, säger Caroline Stejmar, projektansvarig.

För att möta kommande års kompetensbehov behöver industrin bli ännu bättre på att ta fram och handleda examensarbeten. Examensarbeten är också viktiga för att öka företagens attraktionskraft och en chans till personlig utveckling för handledaren.

Caroline Stejmar. Foto: Johan Olsson.

Nu har ett BioInnovation-finansierat projekt inom Företagsforskarskolan Resurssmarta Processer tagit fram ett stödmaterial med förhoppningen att fler inom framför allt skogs-, kemi- och textilindustrin ska se och uppleva nyttan med examensarbeten så att antalet examensarbeten ökar.

– Att handleda examensarbeten är ett av de bästa sätten att rekrytera nya medarbetare. Det blir ett slags testanställning men är också varumärkesbyggande, studenter med bra erfarenheter sprider en positiv bild av företaget på universiteten, säger projektansvarig Caroline Stejmar, och fortsätter:

– Det är en enorm tillgång att ha en student som kommer med inspiration och med fullt fokus kan genomföra ett projekt som kanske inte hade blivit av annars.

Stödmaterialet består dels av en rapport som riktar sig till företagets ledning och beskriver hur organisationen kan arbeta strategiskt med examensarbeten, dels en guide för handledare. Handledningsguiden finns i flera format. En längre version lämpar sig för de som vill förkovra sig på djupet. Därutöver finns också kortare sammanfattningar med tips och checklistor som kan användas som stöd för handledaren.

Stora Enso: ”Materialet blir en viktig hjälp för våra handledare”

Närmare 50 representanter från näringsliv och akademi har medverkat till att ta fram stödmaterialet. En av dem är Sarah Söder, Employer Branding Specialist på Stora Enso:

– Vi är otroligt tacksamma för stödmaterialet då vi ser att det blir en viktig hjälp för våra handledare, både dem som är vana att handleda men framför allt för dem som inte har handlett tidigare och efterfrågar just den här typen av hjälp. Jag är helt säker på att stödmaterialet kommer göra att vi ökar såväl antalet examensarbeten som kvaliteten på dem.

Ta del av materialet här!