Nytt från Programstyrelsen 7 september 2018

Den 6-7 november genomförde BioInnovations programstyrelse en strategiworkshop samt styrelsemöte i Stockholm. Under workshopen genomfördes också ett studiebesök hos StoraEnso i Nacka.

Kort om pågående verksamhet och projekt
Slutrapportering pågår från projekten i utlysningen Innovationsprojekt 2015, och de kommer att ha en gemensam slutkonferens vid BioInnovations Årskonferens i Göteborg 2019-01-17.

Utlysningen ”Utveckling av nyckelteknologier för biobaserade produkter” som genomförts i samarbete med Finland har nyligen haft bedömningsmöte – intresset är stort och utlysningen har hög relevans, men längre öppningstid hade behövts.

Första steget av BioLyftet har nu startat och löper till och med februari och finansieras via Naturvårdsverket. Tre frukostseminarier planeras på olika orter under hösten. Andra steget av BioLyftet planeras starta i januari.

Beslut om utlysningar
En tredje omgång av Hypotesprövning steg stänger den 27 september. Diskussioner förs om att göra detta till en ständigt öppen utlysning.

Diskussioner pågår om förändringar i BioInnovations utlysningsstruktur. Beslut om detta tas i så fall i samband med verksamhetsplanen vid Programstyrelsens möte i november.