Nyinvigd utrustning kan ge biobaserat bränsle från svensk skogsråvara

Den 11 maj invigdes Sveriges första slurry hydrokracker – en högteknologisk utrustning, unik i sitt slag och som inom kort kan möjliggöra svenskproducerat biobränsle i pilotskala. Pilotanläggningen är öppen och neutral för akademi och näringsliv att testa och verifiera olika koncept för kommersialisering. BioInnovations innovationsprojekt BioLi2.0 är ett av startprojekten.

Läs mer här (pdf)