Ny utlysning för hypotesprövningsprojekt steg 1 planeras till december

Utlysningen ska stötta nyskapande projekt med högre risk som kan fånga upp nya visionära idéer som kan bidra till eller dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi.

Idén kan vara tekniskt nyskapande och banbrytande med stor marknadsmässig potential, eller så är idén kommersiellt nyskapande och har tydligt kundfokus med potential att snabbt nå marknad.

Projekt i hypotesprövning steg 1 syftar till att verifiera, bekräfta eller avfärda nydanande innovativa uppslag för ett mer omfattande projekt. Nyhetsvärdet och osäkerhetsfaktorn kan därför vara högre i hypotesprövningsprojekten än i mer traditionella projekt.

Vem kan söka?

I första hand riktas utlysingen till tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster, men även universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer.

Utlysningen omfattar högst 500 000 kronor för ett projekt. Projekt ska samfinansieras av medverkande företag med motsvarande summa som det sökta bidraget.

Läs mer på Vinnovas webbplats.