Ny regional statistik över bioekonomi

I dag, den 30 januari, presenterar Sveriges Statistikmyndighet SCB och nätverket ”Bioekonomi – regioner i samverkan” regional statistik över bioekonomi.

Det är ”Bioekonomi – regioner i samverkan”, som tagit fram ett verktyg som syftar till att hjälpa Sveriges regioner att på allvar arbeta med den bioekonomiska omställningen. Inom nätverket finns 12 regioner. Materialet har tagits fram i samarbete med SCB och behandlar statistik för utvecklingen av bioekonomi i hela landet, från 2008 till 2016.

Enligt statistiken stod bioekonomin i Sverige för 6 procent av BNP och 7 procent av den totala sysselsättningen år 2016. Bioekonomin i Sverige uppskattas till ett värde av 262 miljarder kronor, eller 5 procent av den totala ekonomin (BNP) under 2016.

Ta del av hela materialet här.

Läs mer om ”Bioekonomi – regioner i samverkan” på Region Västerbottens webbplats.

Läs mer i ett pressmeddelande från Region Västerbotten.

Läs mer i en nyhet från Paper Province, Värmland.