Ny innovationstävling: Transformativ industri – banbrytande innovationer för nollutsläpp

Naturvårdsverket med Energimyndigheten, Formas, Mistra, Tillväxtanalys och Vinnova bjuder in till att delta i en innovationstävling – Transformativ industri – banbrytande innovationer för nollutsläpp, som är planerad att pågå mellan augusti 2017-juni 2018.

I denna tävlingsmodell tävlar två lag inom industrin och dess parter mot varandra. Inspirationen är hämtad från den europeiska pappers- och massabranschorganisationen, CEPI. Lagen ska bestå av spetskompetens från basmaterialindustrin, leverantörer, akademi, forskningsinstitut m fl. Inspiration hämtas även från andra industrisektorer och lagen sätts ihop för att skapa idéutveckling över ordinarie koncern- och industrigränser. Tävlingen går ut på att rasera konventionella gränser inom industrin och tänka helt nytt, ”utanför boxen”. För mer information om innovationstävlingsmodellen, se CEPI:s rapport.

Tävlingen som pågår under knappt ett år ska mynna ut i innovativa koncept som kan bidra till att utsläppen av växthusgaser kan minska ner mot nollutsläpp från industrins tillverkningsprocesser. Koncepten ska vara fokuserade på de största utmaningarna för att uppnå dessa utsläppsminskningar.

Mervärden för deltagande industri och forsknings/ innovationsorganisationer:

  • Ni kan visa er som en spjutspets globalt inom branschen, enligt Parisavtalets målsättning
  • Ni får en stark skjuts i ert arbete med er egen färdplan
  • Ni får tillgång till en mötesplats med sektorsövergripande idéutveckling
  • En möjlighet till fördjupad samverkan i värdekedjan
  • Inom regeringens satsningar inom nyindustrialiseringsstrategin och klimatstrategin ökar er industrisektors synlighet
  • Ni får kunskaper om tävlingsmodellen som kan användas även för andra utvecklingsbehov

På ett dialogmöte den 2 februari ges information om tävlingen samt utrymme för att ställa frågor. Se programmet för mötet i inbjudan.

För anmälan till dialogmötet, kontakta eva.dalenstam@naturvardsverket.se senast 20 januari.

Läs mer om tävlingen och hur du deltar