Ny forskningsutlysning inom cleantech och bioekonomi

Nu söker Tekes i Finland och dess samarbetspartner nya typer av projekt som skapar innovationer som är helt nya för marknaden inom områdena cleantech och bioekonomi. Utlysningen sker inom Team Finlands kampanj Hållbar tillväxt.

Ansökan riktar sig till områdena bioekonomi och cleantech. Projekten ska vara forskningsmässigt utmanande, av ny typ och skapa innovationer som är helt nya för marknaden inom dessa områden.

Projekten kan vara företagsdrivna eller offentliga projekt som genomförs av forskningsorganisationer och beaktar företagens forsknings- och innovationsbehov.

Läs mer och ansök här.