Ny Expert Team-ordförande för Kemikalier & Energi

John Sandström blir ny Expert Team-ordförande i BioInnovation. Han blir ansvarig för området Kemikalier & Energi och ersätter därmed Sune Wännström som gick i pension i somras.

– Jag ser fram emot att få vara med och bidra till att medel görs tillgängliga för nya idéer som säkerställer ett hållbart samhälle. Med 30 år inom R&D så lockar det mig alltid att få vara i fronten för forskning och utveckling, säger John Sandström.

Med en apotekare till farfar och en kemiingenjör till pappa, säger sig John alltid ha varit intresserad av kemi. Efter att ha utbildat sig inom ämnet och tagit en Ph.Lic. inom analys av isocyanater och korresponderande aminer, har han arbetat på Tetra Pak R&D, Stora Enso Research, Eka Chemicals/AzkoNobel samt som direktör för forskning och utveckling på BIM Kemi. Sedan i våras jobbar han som senior konsult genom sitt egna bolag Sandstorm AB.

Med sin gedigna erfarenhet inom kemiområdet med fokus på bland annat biobaserat, materialoptimering och utfasning av fossilbaserat, tillsammans med ett brett kontaktnät inom industri och akademi, hoppas John att kunna bidra till programmets utveckling.

Vilka är dina förväntningar på området Kemikalier & Energi inom programmet framöver?
– Ta fram bra plattformar för utlysningar som kan leda till nya innovationer. Jag har stora förhoppningar på att det kan tas fram biobaserade specialkemikalier och energieffektiva processer, lagringsmöjligheter samt produktionsutrustningar.

Vilken ser du är den största utmaningen på vägen till en svensk bioekonomi?
– Hittills har kostnad alltid varit en faktor som ofta blivit ett hinder. Det kommer att krävas mer samarbete mellan alla intressenter i värdekedjan och även politiker, vilket ska kunna leda till nya samarbetsformer. De olika intressenterna måste se att samarbete gynnar dem övergripande men samtidigt vara beredda att offra något för att vi tillsammans ska lyckas att ställa om till en bioekonomi.

Vad gör du när du inte ägnar din tid åt BioInnovation?
– Det är mycket runt kemi och energi, diskussioner, tankar och funderingar hur jag kan göra mitt bästa för mina barn och deras framtid. Familjen är viktig, att umgås med dem och även vänner. Jag gillar att laga mat och här får jag utlopp för en kemisk kreativitet. Smaker och kombinationer av smaker är allt i matlagningen för mig.