Nu öppnar utlysningen för Hypotesprövning 2017

Utlysningen ska fånga upp nya visionära idéer som har potential att väsentligt bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi. Projekt inom denna utlysning ska vara nydanande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en frågeställning av radikal och innovativ karaktär. Detta innebär att nyhetsvärdet och osäkerhetsfaktorn ska vara högre än i mer traditionella projekt. 

Viktiga datum

Öppnar för ansökan: 30 jan
Ansök senast: 15 juni kl 14.00
Datum för beslut: 13 sep

Läs mer om vad man kan söka för, vem som kan söka och tulysningens budget på vinnova.se