Nu har State of the Nordic Region 2018 lanserats

""

Rapporten tar en närmare titt på fakta och siffror bakom den aktuella utvecklingen på regional nivå i de nordiska länderna, inklusive Färöarna, Grönland och Åland.

Den nya bioekonomin och hela övergången från en fossilbaserad till en biobaserad ekonomi är ett område med stor potential för hela Norden. Bioekonomi utgör redan cirka 10 procent av den totala nordiska ekonomin och har en stor potential att växa inom områden som fiske, vattenbruk, skogsbruk och bioenergi.

När det gäller digitalisering ligger de nordiska länderna i framkant avseende bredbandstäckning. Norden är också en av de mest digitaliserade regionerna i världen och har de mest avancerade digitala offentliga tjänsterna.

Trots åtagandet att upprätthålla välfärdsstaten intakt upplever avlägsna områden utmaningar när det gäller utbudet av vård och tjänster. Digitala vårdslösningar kan vara en motmedicin mot denna växande sociala orättvisa.

Det nordiska samarbetet är i mycket stor utsträckning baserat på det faktum Nordens fem länder och tre självstyrande områden visar ganska likartade värderingar och normer. Men kulturkonsumtionen och kulturvanorna visar tydligt att det finns skillnader mellan Nordens olika delar.

Läs mer på norden.org.

Här kan du ladda ner sektionen med fokuskapitel.