Nedbrytningsbar odlingsduk underlättar för odlaren och miljön

Idag används plastbaserade odlingsdukar på åtta miljoner hektar om året i världen. Det motsvarar två hela Danmark, och användningen ökar. I samverkan med flera parter utvecklas nu en odlingsduk av biobaserade råvaror från skog och åker som bryts ner naturligt och underlättar för både bönderna och miljön. Den kommer att testas i större skala under årets odlingssäsong.

Hantering av odlingsduk av plast kan vara en smutsig historia. Likt haven håller också många av världens odlingsarealer sakta men säkert att fyllas med plast, och exakt vad det får för långsiktiga konsekvenser för mikroklimatet och grödorna är inte till fullo utrett. I Sverige måste odlaren enligt lag lyfta duken ur jorden i slutet av säsongen och kasta eller återvinna den. Fördelen med biobaserade odlingsdukar är att de inte behöver avlägsnas då de naturligt bryts ner succesivt utan att skada miljön. Odlingsdukar går också att impregnera med olika typer av tillskott för markförbättring eller insektsavvisande ämnen.

En typ av biobaserad odlingsduk har hittills testats i småskaliga försök och visats i Japan av en näringslivsdelegation, men i år är det dags för storskaliga fältförsök för fler varianter av odlingsdukar med olika egenskaper.

– Det känns spännande att kunna testa odlingsduken i större skala och vi hoppas att den i närtid ska ersätta plastduken. Med dagens stora användning av plastbaserade odlingsdukar så skulle det vara en seger för miljön att lansera ett hållbart alternativ som både bonden, konsumenten och miljön tjänar på, säger Magnus Fransson, projektledare inom affärsutveckling på Wargön Innovation, som leder projektet. Han fortsätter:

– Utmaningen vi stött på i våra tester är att kontrollera nedbrytningen så att duken fyller sin funktion under hela säsongen, samtidigt som den hinner brytas ner innan nästa säsong startar. Vi tror att vi har hittat en bra lösning och nu ser vi fram emot att testa odlingsduken med odlarna.

Wargön Innovation jobbar med att göra idéer och forskningsprojekt redo för entreprenörer att ta över. De är en av ett femtiotal aktörer som samarbetar med det strategiska innovationsprojektet BioInnovation – en branschöverskridande satsning för att utveckla starka, konkurrenskraftiga och innovativa material, produkter och tjänster baserade på förnybar råvara. Visionen är att Sverige har ställt om till en biobaserad samhällsekonomi 2050.

För ytterligare information eller bilder:
Sara Ullmark, kommunikationsansvarig, BioInnovation
070 386 7994
sara.ullmark@bioinnovation.se

Magnus Fransson, projektledare, Wargön Innovation
0763 391727
magnus.fransson@wargoninnovation.se