Nätverksmöjligheter viktigt för SMF som vill hitta finansiering

Kent Rundgren är Innovation Manager Ecosystem SME på Chalmers Industriteknik. I sin roll möter han en mängd små och medelstora företag från Västsverige och coachar dem till rätt kompetens och finansiering. Här delar Kent med sig av råd om vad ett företag bör tänka på när det är dags att ta en idé eller innovation vidare samt ger tips om nätverksmöjligheter.

Kent Rundgren

Kent Rundgren, Chalmers Industriteknik.

– Just nu jobbar jag aktivt i olika projekt med ett 20-tal SMF-företag på olika sätt. Min roll är att coacha och möta företagen, cirka 150 stycken per år, och förstå vad de gör, identifiera deras Dream Team för deras fortsatta utveckling och finansiering. Jag hjälper också företag att skriva ansökningar till offentlig finansiering och EU-ansökningar, berättar Kent Rundgren.

Kent Rundgren är bland annat engagerad i Connect Sverige, en organisation som finns över hela landet och som jobbar med att stötta företag med affärsutveckling.

– Via Connect matchar de ihop entreprenörer och företag med konsulter och experter. Målet är att möta företagen i affärs- och teknikutveckling och bana väg för deras fortsatta investeringar, säger Kent Rundgren och betonar vikten av att företagen skaffar sig ett nätverk;

– För små och medelstora företag är det viktigt att hitta nätverksmöjligheter, både för att kunna utveckla idéer och innovationer och hitta passande kompetenser.

Kent Rundgren är också verksam i nätverket Industriell dynamik som finns i Västsverige och finansieras av Västra Götalandsregionen.

– I Industriell dynamik besöker vi proaktivt företag i hela Västra Götalandsregionen och mäklar förfrågningar från företag. Vi kartlägger företagens affärs-, forsknings- och utvecklingsbehov och kan föreslå projekt för att exempelvis skapa nya prototyper. Det handlar mycket om att lyssna och förstå för att kunna göra ett bra jobb, berättar Kent Rundgren.

Vad bör ett SMF-företag som vill påbörja sin omställningsresa starta med?

– Börja med att identifiera vilken fråga eller innovation vill du ha hjälp med. Är det nya marknader, ny teknik eller är det att utveckla fossilfria material? Handlar det om affärs- eller teknikutveckling? Ta kontakt med en organisation likt Connect, Almi eller Handelskammaren om det gäller affärsutveckling. Gäller det teknikutveckling bör du vända dig till någon av de Science Parks eller inkubatorer som finns i landet, men du kan också vända dig till forskningsinstitut som RISE eller Chalmers industriteknik som kan hjälpa till med att designa ett forsknings- och utvecklingsprojekt. Det finns också hjälp att få för att driva ett sådant projekt, förklarar Kent Rundgren.

Vilken hjälp efterlyser SMF-företagen du träffar?

– Ofta handlar det både om kompetens och finansiering. Därför är mötet och coachingen så viktig. Här kan vi gemensamt identifiera kompletterande extern kompetens från forskare som kan knytas an till företagen under en viss period i ett projekt. Men finansieringen är också en viktig fråga. Vad har man hittills sökt för finansiering, vilken tajming för finansiering är rätt för det här företaget och den här idén just nu? menar Kent Rundgren.

– En viktig del är att börja med att identifiera styrkor, svaga sidor, möjligheter och hot i en så kallad SWOT-analys. Därifrån kan vi identifiera vad som behövs – exempelvis hur kundkraven ser ut, vilka kompetenser som finns och hur de ekonomiska resurserna ser ut samt om det finns möjlighet till motfinansiering. Det är exempel på frågor vi hittar svar på, säger Kent Rundgren.

Vad är viktigt att tänka på för företag som vill nå EU-medel?

– Det finns flera privata konsultföretag som erbjuder tjänster att skriva ansökan för EU-medel. Det finns också offentliga initiativ att kontakta såsom EU SME Support som finansieras av Vinnova. Ett råd är att ta kontakt med ditt regionala EU SME Support-kontor för att få initial hjälp med att hitta partners och kartlägga om din idé håller för en ansökan. Sedan kan man fatta beslut om nästa steg. Västra Götalandsregionen erbjuder till exempel ett EU-kort för att medfinansiera ansökan och Vinnova har liknande medel företagen kan söka. Att anlita konsulter direkt är ofta förenat med en kostnad, och konsulterna jobbar efter olika affärsmodeller. Det här är stora ansökningar som kan omfatta 150 sidor, så det gäller att ha en strategi, avslutar Kent Rundgren.

Kents tips på aktörer att kontakta:

Connect Sverige: https://connectsverige.se/

Inkubatorer och science parks: https://www.sisp.se/medlemmar

Almi Företagspartner: https://www.almi.se

Sveriges Handelskamrar: https://www.sverigeshandelskamrar.se/

Tips i Västsverige:
Industriell dynamik: https://www.industrielldynamik.se/

Tips för dig som är intresserad av att söka EU-medel

EU SME Support: https://eusme.se/

BioInnovativa affärer
BioInnovation har ett nyhetsbrev samt arrangerar seminarier riktade mot SMF om möjligheter till stöd i omställningen till en cirkulär bioekonomi. Läs mer här!