”När de större biobaserade volymerna nås kan vi skapa skillnad”

Håkan Björnberg, Vice President Innovation på Perstorp AB, är ny ledamot i BioInnovations programstyrelse. Med mer än 30 års erfarenhet från utveckling inom kemisk industri och kompositframställning bidrar han med värdefulla erfarenheter.

Håkan Björnberg

Håkan Björnberg, Perstorp AB

När vi talas vid har Håkan just varit i ett digitalt samtal med samarbetsaktörer i Kina. Med ansvar för Perstorps långsiktiga utveckling och ett fokus på företagets strategiska marknader blir kontakterna med kunder i olika världsdelar många.

Håkan Björnberg startade sin karriär i Perstorp på 80-talet och fokus var vattenburna bindemedel till bland annat inomhusfärg och nonwoven-material.

– Det var en dynamiskutveckling kring dessa polymerer då många branscher konverterade till vattenbaserade system. Detta krävde innovation men också konsumenttryck på mer miljövänliga lösningar, berättar han.

Sen följde fem år på SAAB i Linköping där Håkan medverkade till att ta fram kompositmaterial i utvecklingsprojektet kring JAS. Bland annat hade han uppdrag i styrelsen för SICOMP – dåvarande forskningsinstitutet kring kompositer.

På 90-talet återvände han till Perstorp och har både arbetat med affärsutveckling och kommersialisering.

Perstorps verksamhet sträcker sig från plast, färg, och additiver till djurfoder. Bland annat har Perstorp bidragit till att hjälpa till att fasa ut antibiotika i djurfoder med hjälp av syrabaserade preparat som tillsätts i fodret och som gör att mag- och tarmfunktionen gynnas.
– Därmed blir djuren inte sjuka och antibiotika i förebyggande syfte kan plockas bort. Dessa syror görs i Stenungsund, förklarar Håkan.

Sedan i somras har han börjat fokusera mer på långsiktig utveckling, bland annat med ansvar för Perstorps patentavdelning. Under det kommande året kommer Håkan att vara stationerad i Shanghai i Kina för att arbeta med affärsutveckling.

Framöver tror Håkan att biobaserade lösningar kommer spela en viktig roll.
– Vi ser gärna framåt att våra komponenter får vara biobaserade. Bland annat har vi ett projekt som kommer att kommersialiseras där en dialog pågår med olika parter, berättar Håkan.

  • Vilka områden ser du som viktiga för framtida utveckling av biobaserade lösningar?

– Nationellt har vi i Sverige en stor andel biomassa som det går att skapa värde ifrån. Det pågår mycket forskning runt om i världen och vi behöver hitta rätt områden som bygger på logik och resurseffektivitet och bäst användning av dessa råvaror, säger Håkan och fortsätter;

– Det måste finnas en logik och en kommersiell drivkraft som kan matchas mot teknisk kapabilitet. Här brinner jag för att man ser till helheten. I forskning har det en tendens att bli smala och specifika områden som kan befinna sig långt från marknaden och konsumenten. Inte minst måste det finnas tillräckligt mängd med råvaror för att möta efterfrågan och skapa konkurrenskraftiga lösningar.

Med en bakgrund i kemibranschen är tanken på storskaliga lösningar viktiga för Håkan Björnberg;
– Det är när de större biobaserade volymerna nås som vi verkligen kan skapa skillnad och bidra till klimatmålen globalt och en ny näring i Sverige. Kemiindustrin kan inspirera och bidra med kunskap där vi tänker globalt, inte lokalt, och siktar på en världsmarknad.

  • Hur ser du på bioekonomin om tio år?

– Jag tror och hoppas på att hela bioekonomin har mognat om tio år och att vi tillsammans har hittat bra applikationer. Förhoppningsvis har vi då någon form av storskalig industri i Sverige utifrån den forskning vi genomfört de senaste 20 åren och att vi därmed åstadkommit ett industriellt fotavtryck, säger Håkan Björnberg.