Morgondagens textilier från pappersbruket

artiklar

I senaste numren av Packmarknaden (nr 3) och Svensk Papperstidning (nr 4) finns artiklar om det senaste från det största arbetspaketet, WP5, i projektet Etablera närodlad textil i Sverige [länk till projektsida]. WP5 har som mål att tillverka textila material med egenskaper som passar för inredning, förpackning och mode.

Den första riktiga aktiviteten var att identifiera möjliga textillika produkter. Ett spår som ligger nära pappersindustrin är flexibla förpackningar. Ett annat intressant område är engångskläder.

– Just nu finns en trend som kallas fast fashion. Man köper t.ex. 10-15 billiga t-shirts som kanske bara används en gång och sedan slängs. Tänk om textilierna istället för att bli avfall gick att återvinna eller kompostera! Det skulle passa bra in i det cirkulära synsättet. Vad vi betalar för är designen och produktionen, vi bara lånar råvaror från naturen, förklarar Paul Krochak som leder WP5.

Ett annat mål är att produktionen ska kunna ske utan större förändringar i befintliga anläggningar och att materialet ska bestå av minst 50% cellulosafiber.

Läs hela artiklarna