Möjlighet för dig som företag att ingå med en industridoktorand i Mittuniversitetets företagsforskarskola FORIC

Företagsforskarskolan FORIC vid Mittuniversitetet syftar till att bygga ett nätverk av värdeströmmar kring biobaserade industrier i Sverige och till att bygga upp kompetens för att säkra företagens framtida konkurrenskraft.

Det är nu dags för den andra antagningsomgången och intresserade företag bjuds därför in att föreslå och diskutera möjliga projekt. Industridoktoranderna är anställda vid sitt företag och delar sin tid mellan forskarstudier och ordinarie arbetsuppgifter. Varje företag får ett lönestöd på 225 kkr/år via KK-stiftelsen och Mittuniversitetet stöttar varje industridoktorand med handledning och annat till ett värde av 100 kkr/år.

Läs mer om möjligheten här (pdf)