Miljonanslag till Wallenberg Wood Science Center

​Magnus Berggren, Lisbeth Olsson och Lars Berglund

​Magnus Berggren, Lisbeth Olsson och Lars Berglund. ​Foto: Johan Bodell/Chalmers.

Nu står det klart att Wallenberg Wood Science Center, WWSC, får fortsatta anslag för sin forskning om nya biobaserade material från skogen. Forskningscentret, ett samarbete mellan KTH, Chalmers, Linköpings universitet och skogsindustrin, stöttas med upp till 400 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) under det kommande decenniet.

KAW har i dagarna beslutat att stödja WWSC under åren 2019 till 2028. Samtidigt ger man centret namnet Wallenberg Wood Science Center 2.0. Företag från skogsindustrin bidrar med ytterligare 100 miljoner kronor till WWSC 2.0 kanaliserat genom satsningen Treesearch som byggs upp för att skapa forskningsmiljö där också mer tillämpad forskning kommer genomföras i anslutning till WWSC.

De tre universiteten som är involverade i WWSC – KTH, Chalmers och Linköpings universitet – bidrar också med 22 miljoner kronor per år i form av doktorandtjänster och nedlagd arbetstid av forskare på universiteten. Satsningen på WWSC 2.0 är också nära sammanflätat med anslaget från KAW på 100 miljoner kronor till MAX IV i Lund för uppbyggandet av ett unikt strålrör ForMAX, där industrin genom Treesearch bidrar motsvarade summa för drift under tio år. Den totala satsningen på forskning kring nya material från svensk skogsråvara är därmed drygt en miljard kronor.

– Detta är ett fantastiskt erkännande som ger oss möjlighet att stärka vår position bland ledande nationer inom forskningsområdet. KAW:s anslag har i grunden förändrat svensk forskning på material från skogen. Vårt paradexempel nanocellulosa är inte bara en stor vetenskaplig framgång, forskningen har också lett till storskalig industriell tillämpning, säger Lars Berglund, professor på KTH och föreståndare för WWSC.

Under det första decenniet har man inom centret byggt upp djupgående kunskap kring hur trädets beståndsdelar cellulosa, hemicellulosa och lignin kan separeras för att användas i nya material – särskilt om de mekanismer som ingår i de här separationsprocesserna.

– Vi har upptäckt helt nya enzymer som kan klippa bindningar mellan hemicellulosa och lignin. Från hemicellulosan har vi kunnat bygga barriärmaterial som är intressanta som skiktmaterial i förpackningar och blöjor exempelvis. Vi har också utvecklat ett tvärvetenskapligt arbetssätt mellan kemi-, bioteknologi och materialforskningen som kommer att vara mycket värdefullt framåt. Det krävs bland annat för att kunna åstadkomma nya processer och väl fungerande cellulosabaserade kompositer och textilier, säger Lisbeth Olsson, professor i industriell bioteknik på Chalmers.

Produkter baserade på material från skogen har hittills levt sida vid sida utan större korsbefruktningar med de flesta applikationer inom energi, medicin och den digitala världen. Det kommer WWSC 2.0 ändra på.

– Med WWSC 2.0 tar vi nu ett krafttag för att forska fram och utveckla många av de enastående egenskaper som cellulosa, lignin och hemicellulosa erbjuder och dessutom kombinera dessa med olika smarta material för att uppnå högpresterande och unika material. Med dessa material skall vi sedan utveckla ”grön” elektronik, storskaliga system för lagring och omvandling av energi, nya behandlingsmetoder och pappret som är uppkopplat på internet, säger Magnus Berggren, professor i organisk elektronik på Linköpings universitet.

Nysatsningen på WWSC 2.0 sker i nära samverkan med industrin.

– Industrin har sett hur WWSC genererar ny kunskap och nya kompetenser. Vi har gått samman, dels för att stödja WWSC 2.0, och dels för att åstadkomma en stark och snabb uppbyggnad av Treesearch där WWSC 2.0 är kärnan kring vilken vi vill bygga en miljö där vi aktivt och effektivt kan plocka upp de nya kunskaperna och kompetenserna, säger Magnus Wikström, teknisk direktör på BillerudKorsnäs.

WWSC har som mål att fokusera på grundläggande forskning som syftar till att ta fram kunskap som bas för en ny generation av innovativa material från träd. Centret skall fokusera på nanoteknik och skräddarsydda material från trä, cellulosa, lignin och hemicellulosa.

Sedan starten 2008 har flera spännande forskningsresultat kommit från WWSC som cellulosatråd baserad på fibriller, ett material starkare än både stål och aluminium. Forskarna vid centret har också tagit fram genomskinligt trä.

Nyheten är hämtad från Chalmers Tekniska Högskola.