Material för ren luft – 3 miljoner euro i vinstpotten

År 2015 lanserade EU- kommissionen Horizon Prize, Materials for Clean Air, för att minska koncentrationen av luftburna partiklar i storstäder. Nu är inlämning av ansökningar öppen, och tidsfristen är till den 23 januari 2018. Vinsten är 3 miljoner euro för en materiallösning som kan förbättra luftkvaliteten för EU-medborgarna. 

Individer, organisationer, grupper av människor och/eller organisationer från EU och associerade länder är berättigade att ansöka. 

Läs mer här                                       

Horizon Prize är det europeiska ramprogrammet för forskning och utveckling, som löper från 2014 till 2020 med en total budget på 70 miljarder Euro. Horisont 2020 innehåller ett stort antal delprogram och fokuserar på de utmaningar som samhället står inför genom att skapa bättre kopplingar mellan forskning och marknad, till exempel genom att hjälpa innovativa företag att utveckla sina tekniska genombrott till lönsamma produkter med stor kommersiell potential.