Matchmaking Day – för skog, jordbruk, miljö och energi

Den 29 april ordnar SNS, SamNordisk Skogsforskning, en matchmaking dag för att skapa nya nätverk och perspektiv.

Idag sker olika forskningsinitiativ med stor potential runt om i Norden. För att skapa förändring i större skala behövs bransch- och sektoröverskridande forskning. Forskare och intressenter från olika bakgrunder och sektorer kan arbeta på liknande projekt utan att känna till varandra. Det vill SNS med den här dagen bidra till att ändra på.

Dagen riktar sig primärt till av forskningsutförare, experter och andra intressenter inom skogs-, jordbruks- och energisektorerna men även deltagare från andra bakgrunder och sektorer uppmuntras att vara med och dela sina perspektiv.

Vad? Matchmaking Day For Forestry, Agriculture, Environment and the Energy Sectors
När? 29 april
Var? Köpenhamn

Läs mer och anmäl dig senast den 15 april här.