Marknads- och politiska förutsättningar för biobaserade innovationer

Nu startar aktivitetsprojektet MarkPoll som ska kartlägga marknads- och politiska förutsättningar för biobaserade innovationer. Projektet kommer att bestå av en övergripande kartläggning och tre fördjupningar kopplade till de prioriterade områden som BioInnvations General Assembly kommit fram till.

Fokus kommer att ligga på att hitta de segment där det finns en betalningsvilja för biobaserade innovationer.

Följ arbetet på bloggen bioekonomi.se.