Lyssna till Vinnovas podd!

Verksamhetsområdet Hållbar industri lyfts fram i podden ”Innovation”. Bland annat medverkar Ida Langborn från Vinnova som berättar mer om Vinnovas arbete för att möjliggöra en grön omställning inom industrin.

Hör ett samtal mellan Eva Petursson, chef för forskning och innovation på SSAB, Peter Larsson, regeringens samordnare vid större företagsetableringar i Norrbotten och Västerbotten och Ida Langborg, Vinnova.

Vi hör också Fredrik Härén, författare och föreläsare inom global kompetens och kreativitet.

Samtalet leds av Liselott Bergman, Vinnova.

Lyssna här!