Kostnadsfri rådgivning för SMF som vill söka EU-finansiering

Små och medelstora företag (SMF) är viktiga för att klara omställningen till ett cirkulärt, biobaserat samhälle och från EU-håll finns utlysningar som stöttar den här företagskategorin att driva innovativa projekt. EU SME Support erbjuder expertrådgivning om EU-finansiering och stöd både i ansökningsprocessen och under projektets gång. Allt är kostnadsfritt för svenska SMF.

Hej Marie-Claude Béland, du är en av kontaktpersonerna för företag som vill få stöd av EU SME Support. Varför finns EU SME Support?

– Vi har fått i uppdrag av Vinnova, Tillväxtverket och Energimyndigheten att stötta innovativa små och medelstora företag som vill söka finansiering från EU. Hit räknas de flesta företag med färre än 250 anställda, det är många som kvalificerar sig och vi ser att svenska företag i mycket större utsträckning än idag kan söka och få finansiering.

Marie Claude Beland

Marie-Claude Béland, RISE.

– De program vi jobbar mot är Horizon Europe, EIC, Eurostars och European Innovation Fund. Sammantaget finns finansiering att söka för tidiga visionära projekt och hela vägen fram till kommersialisering.

Vilket stöd kan EU SME Support ge små- och medelstora företag inom bioekonomins områden?

–Vi hjälper till att hitta de utlysningar som är aktuella för ert företag och stöttar i ansökningsarbetet. Vi finns i hela landet och har stor erfarenhet av såväl affärscoachning som EU-ansökningar, hos oss får ni en personlig kontakt som följer er genom hela processen.

– Förutom att ta fram och ge feedback på ansökningar tränar vi er i att få till en riktigt bra pitch. Får ni sen finansiering finns vi med under projektet genom att hjälpa till med slutrapportering och, om det behövs, annan administration. Ni kan också delta i våra workshops och utbildningar, vi har exempelvis programspecifika skrivarstugor där vi tar upp vad man behöver tänka på i olika delar av ansökan.

Vad kännetecknar de små och medelstora företag som EU SME Support arbetar med?

– Företagen kommer från vitt skilda branscher men alla har gemensamt att de driver innovativa, skalbara projekt med potential att slå internationellt. Det kan exempelvis handla om produkter, tjänster eller teknologi som förändrar befintliga system och marknader till det bättre genom att vara mer hållbara och effektiva. Projekten kopplar tydligt till FNs globala mål och kan bidra till EU:s framtida välfärd, ekonomi och tillväxt.

Har du något tips till de företag som vill söka EU-finansiering?

– Tänk stort! De här programmen främjar visionära och banbrytande projekt. Med en bra idé och genomarbetad ansökan finns chans att få mycket fördelaktig finansiering som täcker 50-70 procent av kostnaden, utan anspråk på ägarandelar. Hur mycket man kan söka varierar mellan programmen, med EIC Accelerator kan man söka upp till 2,5 miljoner euro och även be om att få en investeringsdel på upp till 15 miljoner euro. Med European Innovation Fund kan man söka för stora projekt som överstiger 7,5 miljoner euro. Kontakta oss så guidar vi er genom de olika programmen, det finns hjälp att få för innovativa företag som vill förändra världen!

Seminarium 31 mars

Den 31 mars medverkar Marie-Claude Béland i seminariet BioInnovativa affärer och berättar mera om vad EU SME Support kan hjälpa ditt företag med.

Till program och anmälan!

Kvalar ni in i kategorin små och medelstora företag?

Som små och medelstora företag räknas de som sysselsätter färre än 250 personer och antingen har en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro, eller en årlig balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro.

Läs mer om EU SME Support.