Kommande innovationsprojekt: Klart vilka förstudieprojekt som blir av

horizon_small

Nu är det klart vilka förstudieprojekt som har beviljats medel från Vinnova. Förstudieprojekten ska genomföras för att samla ett konsortium av aktörer och utveckla en idé som kan bli en del av ett av BioInnovations tre nya innovationsprojekt. De ska bygga på samverkan och dialog mellan framtida projektparter.

Utlysningen kring förstudieprojekt stängde 24 november och var första steget i en tvåstegsprocess där det i andra steget ges möjlighet att söka finansiering för att driva ett delprojekt inom ett av BioInnovations kommande innovationsprojekt med projektstart sommaren 2017. Läs mer om utvecklingsprocessen för nya innovationsprojekt i BioInnovation.

Följande förstudieprojekt har beviljats;

Construction & Design:

 • Industriell Hybridbyggnation
 • Furans nya kläder – Svensk tall i modern interiör utformning
 • Egenskapsförbättringar för breddad användning av svenska träslag
 • Fasaden i staden Snabb, Snygg, Smart
 • Design, produktutveckling och kommunikation
 • Trä i offentlig utemiljö
 • Bärande utomhusträ

Chemicals & Energy:

 • Systemanalys av värdekedjorna inom Chemicals & Energy
 • Hydrotermisk Förvätskning (HTL)
 • Produktion av biobaserade plast/kemikalier från bio-etanol.
 • Tillverkning av Caprolactone från Sockerplattformen
 • Prebiotika från marinråvara
 • Skogsrester för kombinerad svamp och biobränsle produktion: verifiering av substrat pastörisering inställningar
 • Nya attraktiva produkter baserade på rapsfrökaka
 • Hållbar hantering och lagring av biomassa
 • Ny Produktplattform från Potatisfiber, en restström från stärkelseproduktion.
 • Effektivt nyttiggörande från marin biomassa
 • Ny och effektiv separation från restströmmar
 • Skräddarsydd isolering av cellulosa från lövved och annan växtråvara för omvandling till 2G-socker
 • Olja från residual biomassa – en industriell produktionsplattform för vax esterar
 • Sockerplattformsprocesser baserade på biomassa från skog med kort omloppstid
 • Det sågverksbaserade bioraffinaderiet
 • Nya produkter baserade på havreskal

Materials:

 • Utveckling av barriärer för pappersflaskor
 • Biokompositer för proteser, implantat och kroppsnära accessoarer (Biopia)
 • Biokompositer i möbler och interiöra produkter
 • Biokompositer – Förpackningar
 • Biokompositer – Transport
 • Biokompositer för bygg och konstruktionsändamål
 • Värdekedja för kostnadseffektiv produktion av biobaserade formpressade möbelkomponenter

Önskar du veta mer eller bidra, vänligen kontakta koordineringsprojektledaren för respektive område;

Construction & Design – Karin Sandberg (karin.sandberg@sp.se)
Chemicals & Energy – Louise Staffas (louise.staffas@ivl.se)
Materials – Marie-Claude Béland (marieclaude.beland@innventia.com)