Kommande innovationsprojekt 2017: Bra söktryck till förstudier och vägen framåt

Utlysningen kring förstudier till delprojekt i programmets kommande innovationsprojekt stängde 24 november. Söktrycket var bra med drygt 40 inkomna förstudieansökningar. Den 15 december lämnar Vinnova besked till de sökande kring vilka ansökningar som har beviljats medel.

De treåriga innovationsprojekten kommer att bestå av 4-8 delprojekt vardera och kommer att starta i juni 2017. För de nya innovationsprojekten har vi reserverat 75 miljoner kronor.

Bilden nedan visar vad som kommer att hända i utvecklingsprocessen från nu till projektstart.

Läs mer om utvecklingsprocessen för nya innovationsprojekt i BioInnovation