Intensivt 2016 för BioInnovation

Illustration innovationer

Under 2016 har aktiviteten inom BioInnovation varit hög. Inom programmet har 23 mindre projekt som undersöker visionära och banbrytande idéer pågått, så kallade hypotesprövningsprojekt. Inför 2017 har BioInnovation även tagit fram tre områden för nya innovationsprojekt som kompletterar de tre redan pågående innovationsprojekten. 

Läs mer om aktiviteterna inom BioInnovation och många andra ämnen i Skogsindustriernas nylanserade årsrapport för 2016