Innovationstävling för utemiljöer

Det behövs kreativa lösningar på samhällsutmaningen att både främja vår biologiska mångfald och det mänskliga välbefinnandet, samtidigt som vi skyddar, utvecklar eller skapar ekosystem. Har du en idé om en naturbaserad lösning för att utforma hållbara utemiljöer?

IVL Svenska Miljöinstitutet genomför nu på uppdrag av Naturvårdsverket en innovationstävling för naturbaserade lösningar och ekosystemtjänster i utemiljöer.

De bästa bidragen i varje tävlingsklass får chans att kvalificera sig vidare till fortsatt stöd och utveckling hos Vinnova och Formas.

Sista dag att lämna in bidrag är den 17 oktober.

Läs mer om tävlingen på IVL:s webbplats.