Höga ambitioner för BioInnovation

BioInnovation får förstärkning på programkontoret när Sverker Danielsson nu trätt in i rollen som biträdande programchef. Tillsammans med programchef Per Edström kommer han vara en viktig kontaktyta för programmet och mycket av hans arbete kommer vara inriktat mot företagskontakter och områdesanalyser. Men vilka är Per och Sverker och hur ser de på framtiden för BioInnovation? Här får ni en snabb presentation!

Hej Per och Sverker, kan ni berätta lite om er bakgrund?

Per Edström

Per Edström, ny programchef i BioInnovation

Per: Om man tittar lite längre bakåt, så är jag professor i matematik, och har jobbat med skogsindustriell forskning i 20–25 år. Vad det gäller BioInnovation så har jag varit med från början, sedan programmets tidigaste form 2012, och har hela tiden ingått i programledningen.

Sverker: Jag har jobbat med industriell forskning den största delen av min yrkesverksamma tid. Främst på forskningsinstitut, där jag arbetat med massaindustrin, och försökt öka värdet av vedråvara i olika applikationer genom utveckling av separationsprocesser i massabruket. Jag finns på Skogsindustrierna sedan 2019.

Vilka respektive frågor kan man kontakta er i?

Sverker Danielsson

Sverker Danielsson, ny biträdande programchef, BioInnovation

Sverker: Man kan alltid kontakta mig angående aktiviteter i programmet och nya idéer. Jag håller i många externa kontakter med företag och intressenter och är intresserad av vilka behov man ser i form av nya satsningar inom forskning och innovation. Ett ansvarsområde är områdesanalyser som vi använder som verktyg för att identifiera forskningsbehov, och skapa en samling kring en frågeställning som grund för eventuella kommande satsningar.

Per: Man kan kontakta mig i alla frågor som rör programmets utveckling och speciellt i frågor kring befintliga eller kommande utlysningar.

Vad kommer ni ta tag i nu för att utveckla programmet vidare?

Per: Programstyrelsen har i ett strategiarbete under vintern gjort ett omtag i budget och utlysningsplan, och vi kommer därför kunna lägga in flera stora utlysningar i slutet av programmet. Vi kommer också inrätta områdesanalyser som en ny stor process i programmet. Områdesanalyserna, som framför allt Sverker håller i, kommer alltså att bli fler. Det här kommer ge chanser att skapa behovsbeskrivningar för områden vi behöver veta mer om och samtidigt skapa samling och engagemang för genomförande av identifierade möjligheter.

Sverker: Vår ambition är att vara relevanta och utforma attraktiva utlysningar för de tre branscherna textil, kemi och skog. Vårt strategiarbete involverar de två omvärldsanalyser som pågår för närvarande, vilka handlar om nedbrytbarhet och cirkulärt träbyggande. Min roll kommer vara att sätta igång ett antal nya sådana kartläggningar, just nu är tre nya satta, men vi siktar på ännu fler.

Vad kommer hända i ”nästa generations innovationsprogram”?

Sverker: BioInnovation är en av 17 ”SIP:ar” (strategiska innovationsprogram) och nästa generations innovationsprogam, SIP 2.0, innebär större och färre SIP:ar. Varje SIP förväntar vi oss därmed bli betydligt bredare än dagens, och precis hur brett återstår att se, men de strategiska innovationsprogrammen kommer att fortsätta vara en oerhört viktig satsning för industriell utveckling.

Per: BioInnovation är en samling av aktörer, som även i framtiden vill bidra till utvecklingen av en cirkulär bioekonomi, men i vilka former det kan ske i vet vi inte riktigt än. Aktörerna bakom dagens BioInnovation vill absolut göra skillnad även i framtiden, och i SIP 2.0 kommer bredden av aktörer att vara ännu större. En cirkulär bioekonomi med global konkurrenskraft är centralt för Sveriges omställning, och det är viktigt med höga ambitioner för att utvecklas.


Kontakt

Per Edström
010-142 82 44
per.edstrom@miun.se

Sverker Danielsson
070-963 15 17
sverker.danielsson@skogsindustrierna.se