Hälsning från BioInnovations tidigare programchef

Efter drygt två fantastiska och intressanta år som programchef för BioInnovation är det dags för mig att lämna över stafettpinnen till en ny programchef. BioInnovation har präglats av en stark tillväxt bestående av uppstart av ny organisation och nya innovationsprocesser. Nu har programmet kommit in i en ny fas och det blir naturligt att byta ledare av programmet. 

Tillsvidare är Per Edström utsedd som tf programchef. Per var med och skrev ansökan om det strategiska innovationsprogrammet till Vinnova. Per har också varit ordförande för det prioriterade området Materials samt arbetat som programmets strateg och är därmed väl förtrogen med programmet.

Jag vill passa på att tacka alla som på olika sätt varit delaktiga i programmet och som på olika sätt bidragit till att BioInnovation ska nå sitt mål; en konkurrenskraftig biobaserad sektor. Tre strategiska innovationsprojekt med budgetar om 30-50 miljoner vardera har hittills sett dagens ljus, tillsammans med 23 hypotesprövningsprojekt och sju projekt med inriktning mot innovation i offentligt finansierad verksamhet.

Jag önskar er alla lycka till i att arbetet med att utveckla BioInnovation vidare. BioInnovation och vi alla står inför ett spännande och viktigt arbete med att driva utvecklingen mot en hållbar biobaserad ekonomi.

Nu växlar vi upp!
Hälsningar, Susanna