Grön blekning av pappersmassa belönas med 700 000 kr

Frédéric Pouyet, RISE, är mottagare av Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfonds kompetensutvecklingspris 2022. Han får det för sin ambition att översätta en metod för grön blekning av pappersmassa som utvecklats för träfiber från eukalyptus till att prövas på fibrer från nordisk lövskog.

Frédéric Pouyet, RISE

Frédéric Pouyet, forskare på RISE.

Frédéric Pouyet har forskat fram en metod som han kallar grön blekning som applicerats på pappersmassa från eukalyptus. Metoden bör, enligt Frédéric Pouyet, också vara väl lämpad för fiber från lövträd i svenska förhållanden såsom björk.

– Båda trädslagen har liknande sammansättning av kolhydrater. Det finns idag ganska lite forskning om björk medan det finns ungefär fyra gånger så mycket forskning gjord på eukalyptus, förklarar Frédéric Pouyet.

Trots att en minskad andel papper bleks idag så ser Frédéric ett fortsatt behov av att använda blekning – såväl för dagens som för framtidens produkter.

– Blekning handlar inte bara om att få fram ett vitt papper, det handlar också om att vi får fram en massa med hög cellulosahalt där andra ämnen är bortskalade, berättar Frédéric Pouyet.

Massa med hög cellulosahalt används till mycket, exempelvis bioplaster, textil, hygienprodukter och nanocellulosa. För att nå en massa med hög cellulosahalt behövs en stor mängd vatten i den traditionella blekningsprocessen. Frédéric Pouyets gröna blekningsprocess kan reducera behovet av mängden vatten.

Blekning är ett av stegen vid framställningen av pappersmassa som traditionellt också innefattat en stor del kemikalier. En ytterligare positiv effekt i Frédéric Pouyets modell är att den kan minska kostnader för och behov av kemikalier.

– Den så kallade gröna blekningsprocessen gör det möjligt att använda de kemikalier i blekningen som återvinns i den så kallade kraftprocessen, därför kan kemikaliekostnaderna kraftigt minskas. Vanligtvis används dessa kemikalier för massaframställning men inte för blekning, berättar Frédéric Pouyet och fortsätter;

– Genom att implementera modellen för grön blekning kan kemikaliekostnaden minskas med tio procent, och vi ser potential att i framtiden kunna minska kostnaden med 75 procent. Tillsammans med det reducerade vattenbehovet kan detta främja nordiska lövträds konkurrenskraft gentemot eukalyptus, och samtidigt ge ett minskat klimatavtryck, säger Frédéric Pouyet.

Frédéric Pouyet kommer ursprungligen från Frankrike, men bor sedan tre år tillbaka i Sverige och bedriver sin forskning på RISE. Hans metod som utvecklats för eukalyptus är ännu inte implementerad i industriell skala, och han ser fram emot att nu kunna ta ytterligare steg för att utveckla och anpassa processen för den svenska skogsindustrin.

– Vi ser fram emot att Frédéric Pouyets internationella forskning och metod kan prövas i svenska förhållanden och bidra till att utveckla de svenska skogsindustriella processerna. Blir detta lyckosamt kommer det att stärka konkurrenskraften för både nordisk lövskog och skogsindustri, säger Torgny Persson, ordförande för Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond och forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna.

Priset delas ut av HMK Carl XVI Gustaf den 27 april 2022 på Forum för Bioekonomi.