Grattis Johanneberg Science Park!

Vinnova satsar på att etablera starka regionala innovationsmiljöer i tre regioner som ska bidra till att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Initiativen får finansiering i tio år. Ett av initiativen som får finansiering är Johanneberg Science Park och Västsvenska Kemi- och Materialklustret för omställning till klimatledande processindustri.

De två andra initiativen som får finanisering är DigitalWell Arena – digitalisering av hälsotjänster – som drivs av Compare Karlstad samt Linköpings universitet för initiativet Agtech 2030 som arbetar med framtidens jordbruksteknologi.

Västsvenska Kemi- och Materialklustret är samarrangör tillsammans med BioInnovation den 17 januari när vår Årskonferens 2019 äger rum i Göteborg. Läs mer om konferensen här.

Om Vinnväxtinitiativen

Satsningarna får finansiering genom Vinnovas program Vinnväxt och målet är att de inom tio år ska vara etablerade som internationellt starka och attraktiva innovationsmiljöer. Det är regionala initiativ där aktörer inom näringsliv, forskning, politik och offentlig verksamhet arbetar tillsammans.

– För att skapa tillväxt som är långsiktigt hållbar behövs innovation och vi måste ställa om hela system för exempelvis produktion och välfärdstjänster. De regionala innovationsmiljöer vi nu satsar på har potential att bli internationellt lyskraftiga och därmed viktiga för Sverige, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova i ett pressmeddelande.

De tre nya initiativen finansieras gemensamt med totalt närmare 200 miljoner under tio år. De regionala aktörerna kommer att skjuta till minst lika mycket i form av pengar och eget arbete.

Följande innovationsmiljöer får finansiering:

Klimatledande Processindustri, Västra Götaland
I Västsverige finns merparten av Sveriges raffinaderikapacitet och
Sveriges största kemiindustrikluster. Initiativet ska leda till en övergång från en industriregion baserad på fossila råvaror till en region där industrin är världsledande inom produktion av kemikalier, material och drivmedel baserade på förnybara och återvunna råvaror.
Processledare: Caroline Löfgren, Johanneberg Science Park

DigitalWell Arena, Värmland
Initiativet ska utveckla ett tillväxtskapande ekosystem för användardriven innovation av individanpassade digitala hälsotjänster. Digitalisering inom offentlig verksamhet kan öka tillgängligheten inom välfärden och samtidigt öka kvalitet och kostnadseffektivitet.
Processledare: Jeanette Köster, Compare

Agtech 2030, Östergötland
Lantbruket genomgår en teknologisk omställningsprocess och möter därmed stora utmaningar. Målet är att etablera en innovationsmiljö för morgondagens lantbruk, med fokus på sensorer, digitalteknik, AI och sakernas internet. Innovationsmiljön ska även arbeta med utveckling av nya affärsmodeller och annat som påverkas av den nya teknologin.
Processledare: Per Frankelius, Linköpings universitet

Läs Vinnovas pressmeddelande här.