Gemensam färdplan ska stärka möbel- och inredningsbranschen

En ökad förädling och användning av lokala biobaserade material var målet när branschorganisationerna, tillsammans med den svenska möbel- och inredningssektorn, tog initiativ till en gemensam färdplan. Den nya strategin ska medföra ett minskat klimatavtryck, fördjupad kunskap samt utveckling av produkter och affärsmodeller som stödjer cirkulära flöden, skriver Svenskt Trä i ett pressmeddelande.

Sverige har en stark möbeltradition, inte minst vad det gäller att designa, producera och sälja trämöbler. Svensk möbel- och inredningsindustri är en betydande bransch med en stor exportandel. Andelen skogsråvara från den svenska skogen är marginell i möblerna idag, men efterfrågan ökar stadigt. För att möta behovet krävs ett närmare samarbete inom hela värdekedjan och en gemensam färdplan. En anpassning med större användning av lokal biobaserad råvara skulle minska klimatavtrycket samt behålla produktion, kompetens och arbete i Sverige.

Färdplanen ger en kortfattad beskrivning av nuläge, utmaningar och möjligheter samt redogör för ett antal initiativ som ska bidra till den gemensamma kraftsamlingen. I strategin beskrivs några av de steg som behöver tas för att uppnå en hållbar utveckling med ökat cirkulärt fokus.

Ett viktigt bidrag till den nödvändiga gröna omställningen av svensk industri

Björn Nordin, Svenskt Trä. Foto: Svenskt Trä.

Förutsättningar behöver skapas för att möjliggöra en betydligt närmare dialog både inom branschen och med närliggande sektorer. Det krävs även fördjupad kunskap om möjligheterna med biobaserade material, vilket kan bidra till att öka skogens värde. Förbättrad dialog i kombination med djupare kunskap tillåter utveckling av nya produkter, tjänster och tekniker såväl som processer och affärsmodeller inom en befintlig, och förnyad, cirkulär värdekedja.

Målsättningen är att till år 2030 ha lagt grunden för en hållbar möbel- och inredningsbransch med en ökad andel lokala biobaserade material.

– Med vår gemensamma färdplan vill vi skapa dialog och förutsättningar för en långsiktig och hållbar industri, vilket i sin tur kan bidra till samhällsnytta med fler arbetstillfällen och en utvecklad glesbygd. Vi kan dessutom öka värdet på skogen och skogens produkter, säger Björn Nordin chef arkitektur och design på Svenskt Trä.

David Johansson, TMF. Foto: Juliana Fälldin.

Färdplanen är den första i sitt slag och ett viktigt steg på vägen för att utveckla branschen.

– Ökat användande av lokal träråvara i svensk möbelproduktion stärker svensk möbelindustris fortsatta hållbarhetsutveckling och ökar konkurrenskraften med nya förutsättningar för nya affärsmodeller. Det är ett viktigt bidrag till den nödvändiga gröna omställningen av svensk industri, säger David Johnsson VD på Trä- och möbelföretagen (TMF).

Toppfotot visar stolar från serien Lilla Åland, foto: Stolab.

Läs artikeln på Svenskt Träs webb