Frukostseminarium om standarder för förnybara produkter

image001

Kom och lyssna på SEKAB, Sveaskog, SIS och IKEM:s frukostseminarium 17 maj.

Nu finns ett par standarder på plats för hur biobaserade produkter ska definieras. Det är ett viktigt steg på vägen mot en större marknad för produkter och förpackningar av förnybara material. På frukostseminariet presenteras de standarder som är klara och vägen fram.

Seminariet är kostnadsfritt och arrangeras av IKEM – Innovations- och Kemiindustrierna.

Tid och plats

Stockolm, Näringslivets Hus, Storgatan 19
17 maj, kl 07.30 – 09.00