Forskare får halv miljon för framställning av lätta och porösa cellulosaprodukter

Fernando Alvarado vid RISE Bioeconomy i Stockholm tilldelas årets Kompetensutvecklingspris från Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond. Han är teknologie doktor inom träkemi och forskar inom området nya produkter ur skogsråvara. Alvarado vill skapa grundläggande förståelse för cellulosabaserade aerogelers framställning och egenskaper samt deras tillämpningsområden. Priset delas ut av HMK Carl XVI Gustaf den 17 april vid Skogsnäringsveckan i Stockholm.

Vad är aerogel?

Fernando Alvarado

Fernando Alvarado, RISE Bioeconomy

Aerogeler kännetecknas av låg densitet och hög porositet, men kan trots det ha mycket goda mekaniska egenskaper. I industriell skala är de vanligtvis baserade på kisel, kol eller metalloxider. Det finns även organiska aerogeler av exempelvis isocyanater, polystyren eller polyuretaner. Organiska aerogeler tillverkas från fossil råvara.

– Tillverkning av aerogeler från cellulosa i vedfibrer skulle skapa nya produktmöjligheter i stora volymer för skogsindustrin. Fördelarna med cellulosabaserade aerosoler är att det är ett  förnybart råmaterial som är biologisk nedbrytbar och icke toxiskt. Cellulosabaserade aerogeler skulle således ha stor miljömässig betydelse, säger forskaren Fernando Alvarado.

Exempel på användningsområden

Aerogeler kan i framtiden användas som bärare av exempelvis gödselämnen och medicinska preparat för kontrollerad utsöndring, eller utnyttjas för adsorption av till exempel fukt eller tungmetaller. Ett annat användningsområde är som förtjockningsmedel i mat där aerogelen även agerar som radikalfångare under matsmältningsprocessen. Cellulosabaserade aerogeler har potential att ersätta mikroplast, som idag utgör ett allvarligt problem i världshaven, i produkter som kosmetika och hygienartiklar.

Vad krävs för framgång?

– Kompetenssutvecklingspriset gör det möjligt att initiera en forskningsplattform i Sverige där det skapas en grundläggande förståelse för framställning, egenskaper och tillämpningsområden för cellulosabaserade aerogeler. Till forskningsnätverket kommer att knytas professorer i Europa med kompletterande kompetens, säger Lennart Eriksson, ordförande i Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond.

Aerogeler

Aerogeler