Formas beviljar drygt 70 miljoner till forskning om Biobaserad samhällsekonomi

Formas forskarråd har beslutat att bevilja 71 miljoner kronor till totalt 14 projekt inom cirkulär och biobaserad ekonomi. Det är resultatet av den femte utlysningen inom Formas satsning Biobaserad samhällsekonomi. I denna omgång har projekten ett samhällsvetenskapligt och humanistiskt fokus. 

– Projekten som beviljas medel har ett samhällsvetenskapligt och humanistiskt fokus, vilket behövs för att vi ska få en mer komplett bild av de möjligheter och hinder som finns just nu i den pågående omställningen, säger Karin Perhans, ansvarig forskningssekreterare.

Projekten handlar bland annat om att undersöka hur sociala normer kan reducera mängden hushållsavfall, om hållbara affärsmodeller för skogliga värdekedjor, om socialt entreprenörskap i en cirkulär ekonomi samt om ekonomisk hållbarhet i en cirkulär mode- och klädindustri.

– Ämnesmässigt ligger projekten i linje med alla BioInnovations fokusområden men har ett samhällsfokus som kompletterar våra mer tekniskt inriktade projekt väldigt väl.
Både som programchef för BioInnovation och som engagerad samhällsmedborgare känns det spännande att den här typen av projektet sjösätts, säger Anna Wiberg på BioInnovation.

Läs hela pressreleasen här