”Förhoppningsvis går vi stärkta ur krisen”

Mikael Danielsson, som är nytillträdd ordförande för Stiftelsen Svensk Textilforskning, ser trots svårigheter positivt på framtiden, skriver TEKO på sin webb.

Mikael Danielsson är f.d ledamot i BioInnovations programstyrelse. Foto: TEKO.

Mikael Danielsson är värmlänning av börd men boende i Halland sen slutet av 80-talet. Han har doktorerat i polymera material och ägnat större delen av sitt yrkesverksamma liv åt material och utveckling. Idag är han forsknings- och utvecklingschef på Albany, världens största producent av så kallad pappersmaskinsbeklädnad (PMC); textilier, viror och filtar, som används för att tillverka alla typer av papper från näsduk till kartong.

Stiftelsen Svensk Textilforskning ska tillsammans med TEKO stötta och möjliggöra forskning och utveckling som ska vara till gagn för textilindustrin, berättar Mikael. Som styrelse följer vi utvecklingen och när det dyker upp intressanta projekt och möjligheter kan vi sponsra dessa. Sedan något år delar vi också ut stipendier.

Mikael menar att det är det stort fokus på processer och hållbarhet bland medlemsföretagen, men att energikrisen och ökade kostnader gjort att många nu behöver arbeta hårt för att överleva. Stiftelsen Svensk Textilforskning kan stötta genom att se till att hållbarhetsarbetet inte stannar av. Mikael ser ändå positivt på framtiden:

Förhoppningsvis går vi stärkta ur krisen som vi upplever just nu. En möjlighet eller konsekvens kan bli att mer produktion förläggs lokalt. Jag ser stora möjligheter att bygga upp industrin i Sverige igen.

Han lyfter att behovet av kompetensutveckling är stort. När produktionen flyttades till andra länder uppstod ett kompetensgap som nu måste fyllas. Mikael nämner hur till exempel det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation har finansierat kompetensuppbyggnad inom industrin.

– Jag ser att samverkan mellan universitet och högskolor är viktigt, där exempelvis Textilhögskolan, Chalmers och KTH kan paketera erbjudanden så att de blir attraktiva för yngre, säger Mikael och avslutar:

Det blir också viktigt att vrida om utbildningarna så att de går mer mot produktionsindustri och att få med datasidan, till exempel AI för att främja produktion, för att öka intresset för produktion.

Läs artikeln på TEKOS webb