Företagsforskarskolans postdoc tar klivet över till industrin

Steget från akademi till industri har inte varit långt för Joanna Wojtasz-Mucha. Efter två år som postdoc inom företagsforskarskolan Resurssmarta Processer lämnar hon Chalmers och börjar jobba på TreeToTextile – det företag som hon har haft ett nära samarbete med sedan forskningsprojektets start.

Postdoktor Joanna Wojtasz-Mucha i labbmiljö.

Joanna Wojtasz-Mucha, TreeToTextile.

Hösten har kommit och Joanna Wojtasz-Mucha håller på att sätta punkt för sitt tvååriga postdoc-projekt inom företagsforskarskolan Resurssmarta Processer. Som forskare på Chalmers har hon undersökt olika cellulosabaserade restströmmar som kan lämpa sig för tillverkning av hållbar, kostnadseffektiv textil. Under sin postdoc-resa har hon haft ett nära samarbete med TreeToTextile som har utvecklat en kostnads- och klimateffektiv teknologi för att framställa cellulosabaserade textilfibrer. Idag använder TreeToTextile träråvara från ett hållbart skogsbruk i sin process men i Joannas projekt utforskas alltså möjligheten att använda andra branschers ”skräp” för att tillverka konkurrenskraftiga textilfibrer. Havreskal och vetestrån är två exempel från lantbruket med bra potential.

Bra chans att ”tjuvkika” på hur industrin jobbar

I höst slår TreeToTextile upp portarna till sitt nya R&D-center i Mölndal och Joanna är en av åtta anställda.

– För mig var det viktigt att forska på något som är relevant för industrin. I företagsforskarskolan Resurssmarta Processer är industriföretagen involverade, intresserade och vill använda sig av resultaten, säger Joanna. Jag kan starkt rekommendera företagsforskarskolan till andra som vill ”tjuvkika” på hur industrin jobbar, nätverka och bygga kontakter.

I postdoc-projektet ingick också Stora Enso och IVL Svenska Miljöinstitutet.

– Att få kunskap utifrån olika perspektiv är otroligt användbart. Förutom forskar- och industriperspektivet har det varit en tillgång att ha med IVL Svenska Miljöinstitutet som utvärderat råvarornas hållbarhet ur ett livscykelperspektiv, säger Joanna.

”Vi är positiva till att i framtiden starta nya projekt inom företagsforskarskolan”

Åsa Östlund, TreeToTextile. Foto: Johan Olsson.

Åsa Östlund, Head of R&D på TreeToTextile, beskriver hur hon tillsammans med forskningshandledare på Chalmers utformat postdoc-projektet till något som kan liknas vid ett traineeprogram för forskare. Genom att ingå sekretessavtal har Joanna kunnat fördjupa sin kunskap om TreeToTextiles process.

– Postdoc-projekt är ofta isolerade men här diskuteras de med andra studenter, forskare och industriaktörer. Att delta i företagsforskarskolan Resurssmarta Processer har varit ett sätt för oss att säkra kompetensen och få tillgång till kunniga medarbetare. Vi är positiva till att i framtiden starta nya projekt inom företagsforskarskolan, säger Åsa.

Joanna kommer i sin nya roll att vara delaktig i utvärderingen av alternativa råvaror till TreeToTextiles process.

– EU ställer allt högre krav på att industrin använder biobaserade råvaror och har hållbara processer. Textilfiber som framställs av naturlig råvara i en effektiv kemisk process kan få stort genomslag, säger Åsa Östlund avslutningsvis.

Läs mer om Företagsforskarskolan Resurssmarta processer.

Läs mer om TreeToTextile.