Fördelen med att odla läckra svampar på björkved

Sverige importerar en stor mängd ätbara svampar, speciellt exotiska svampar som shiitake och kungsmussling, trots att vi har väldigt goda förutsättningar att producera dessa. Nu visar forskare vid SLU att det går att effektivisera svampodlingen ytterligare och både göra den både billigare och snabbare, skriver Forskning.se.
– De flesta svampodlare använder steriliserade odlingssubstrat, där temperaturen höjs till 121 ºC och 2 bars övertryck. Det är energikrävande och dyrt. Vi har visat att det räcker med 80 ºC, säger docent Shaojun Xiong vid institutionen för skogens biomaterial och teknologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå till Forskning.se.Förutom att det blir billigare har försöken dessutom visat på många andra positiva effekter.

– En traditionell odlingscykel för svampen shiitake är omkring 120-150 dagar. Vi har nu fått ner den till 90 dagar och dessutom blir skörden större, säger Xiong.

Bioetanol på köpet

Försöken har bland annat gjorts på gallringsrester från björk. När substraten analyserades kemiskt efter skörd av svamparnas fruktkroppar fann forskarna än fler positiva resultat. Svampen livnär sig till stor del på att bryta ned vedens lignin med de enzymer mycelet producerar. Lignin-halten sjönk dramatiskt från 18 procent  till 5 procent. Samtidigt fanns nära 90 procent  av allt socker kvar, vilket gör det möjligt att framställa etanol av restsubstratet.

Projektet ingår som en del i BioInnovationsprojektet BioEkonomi2.0. Projektet genomför djupgående forskning för att utveckla teknik och skapa nya möjligheter att använda restströmmar från skogs-, jord- och vattenbruk.

Läs hela artikeln på Forskning.se.

Läs mer om innovationsprojektet BioEkonomi2.0.