Fler forskningsprojekt till Företagsforskarskolan Resurssmarta Processer

Aktiviteten är hög i Företagsforskarskolan Resurssmarta processer. Nu är det också klart att fler projekt ansluter. Fyra nya doktorander med finansiering från Vetenskapsrådet och Energimyndigheten har anslutit, och nu initieras tre nya postdoktorandplatser med inriktning mot AI med finansiering från Skogsindustrins Forskningsstiftelse och Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond.

Det har varit full fart i Företagsforskarskolan Resurssmarta processer under hösten. En tio veckor lång doktorandkurs om termodynamik har avslutats. Forskarskolan har också hållit sin första konferens och dessutom förbereds ytterligare en industriledd doktorandkurs.

Merima Hasani som är forskare på Chalmers och koordinator för Företagsforskarskolan Resurssmarta processer är glad över att satsningen utökas;

Merima Hasani

Merima Hasani, forskare på Chalmers och koordinator för företagsforskarskolan. Foto: Johan Olsson.

– Vi har nu fått till fyra nya projekt med seniora doktorander. Projekten ligger nära de ursprungliga projekten i Resurssmarta processer och handleds av forskare som sedan tidigare är engagerade i Företagsforskarskolan. Samtliga projekt är knutna till den biobaserade industrin som område, med stark industriell relevans och inriktning mot biomaterial. Här är ett gott exempel på hur vi kan skapa mer av det vi redan har byggt upp, säger Merima Hasani.

De tre postdoktorandplatserna med inriktning mot AI kommer att knytas till Linköpings universitet, Chalmers och KTH.

– Det är glädjande att företagsforskarskolan som initierats via BioInnovation nu förstärks med ytterligare forskningsprojekt som kan bidra till att stärka den biobaserad processindustrin, säger Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna som varit med och lagt grunden för företagsforskarskolan.

Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör, Skogsindustrierna. Foto: Johan Olsson.

Gemensamma kurser grund för framtida forskningssamverkan

Den 16 november hölls sista undervisningen i företagsforskarskolans första doktorandkurs om termodynamik som behandlar energi och samspelet mellan värme och arbete. Kursen omfattade tio veckor och har genomförts på olika platser i landet, från Luleå till Lund.

– Det har varit en intensiv resa genom termodynamikens värld för oss alla. Doktoranderna har fått jobba tillsammans i grupper gemensamt för att lösa problem och handledarna har samtidigt skapat ett nätverk och kunnat stötta varandra, berättar Merima Hasani.

Undervisningen har kombinerats med studiebesök i laboratorier hos olika lärosäten och institut.

– Doktoranderna har lärt sig mycket men den riktigt stora behållningen förutom nyvunna kunskaper är gemenskapen. Det har skapat starka band som utgör en mycket bra förutsättning för att kunna genomföra gemensam forskning framåt, säger Merima Hasani.

Konferens med besök på ForMAX

Den 6–7 oktober genomförde Företagsforskarskolan sin första årliga konferens i Lund. I samband med konferensen fick doktoranderna göra ett besök på ForMAX, det nya strålrör som i slutet av hösten stod klart för användning vid forskningsanläggningen MAX IV. Det nya strålröret gör det möjligt att studera material och processer på mikro och nanonivå.

– Besöket på ForMAX var inspirerande och gav upphov till bra diskussioner om hur vi kan använda strålröret i våra forskningsprojekt. Jag hoppas besöket kan initiera framtida projektförslag, säger Merima Hasani.

Konferensen kommer att följas upp med en workshop under våren 2023.

Industriledd doktorandkurs

I slutet av 2022 började förberedelser inför ytterligare en doktorandkurs. Unikt för denna är att den leds av industrin.

–  Kursen kommer att ledas av Tomas Vikström från Valmet och handla om transportprocesser. Även denna kurs omfattar tio veckor. Det blir en kombination mellan digitala diskussioner och fysiska möten då vi får ytterligare möjlighet att se varandras labbmiljöer, berättar Merima Hasani.

Om Företagsforskarskolan Resurssmarta Processer

Företagsforskarskolan Resurssmarta Processer är en satsning för att vidareutveckla dagens processer inom skogs-, textil- och kemiindustrin genom bättre nyttjande av biobaserade råvaror. Forskarskolan är ett nationellt initiativ och finansieras av deltagande industri, akademi och Vinnova genom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation. Resurssmarta Processer syftar till stärkt konkurrenskraft för svensk industri genom nya forskningsresultat, kompetensförsörjning genom utbildning och föryngring, samt breddade personliga nätverk för industri och akademi.

Satsningen koordineras av Chalmers, KTH och forskningsplattformen Treesearch.

Läs mer om Resurssmarta processer på www.resurssmarta.se.