Finansiering klar för nya svensk-finska biobaserade utvecklingsprojekt

Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation, Vinnova, Business Finland och CLIC Innovation har ännu en gång haft en gemensam utlysning öppen för de två starka bioekonomiländerna Sverige och Finland. Sju projekt har nu beviljats finansiering, varav fyra projekt består av parter från båda länderna.

Anna Wiberg, programchef BioInnovation. Fotograf: Johan Olsson

Idag finns många biobaserade lösningar som visat sig lovande i en labbskala, men tekniska processer för uppskalning saknas ofta. Med denna utlysning ville de fyra aktörerna gemensamt stötta utvecklingen av processer och teknologier som kan ta biobaserade lösningar till en skala som företag tycker är relevanta för implementering till produktion.

– Det finns en stor kompetens inom biobaserad utveckling i Sverige och i Finland. Vi ser stora möjligheter för denna utlysning att stötta starka värdekedjor som kan ta fler biobaserade produkter till marknaden, säger Anna Wiberg, programchef för BioInnovation.

– Vårt ”Bio and Circular Finland program” bygger aktivt starka ekosystem med biobaserade och cirkulära innovationer som inkluderar såväl stora företag, små- och medelstora företag som forskningsorganisationer. Denna gemensamma utlysning är ett bra sätt att bereda väg för en internationalisering för små- och medelstora företag och ekosystem, säger Tuomas Lehtinen, Senior Advisor Bio & Circular Economy, Business Finland.

– Programmet ökar också det internationella samarbetet mellan föregångsländerna inom biobaserad och cirkulär ekonomi. Samarbetet mellan de två starka bioekonomiländerna Finland och Sverige är ett viktigt steg i att både bredda och fördjupa de internationella aktiviteterna i Norden, Europa och Japan, säger Jutta Kauppi, Head of Bio and Circular Finland Program. https://www.businessfinland.fi/en/for-finnish-customers/services/programs/bio-and-circular-finland/

Bakgrund till utlysningen
Utlysningen är en konkret samverkanseffekt av det samarbete som startades mellan länderna i samband med att Finland under 2017 firade 100 år som självständig stat. Finland fick då en gåva från Sverige som var en gemensam satsning på skogs- och skogsindustriell forskning i form av forskartjänster. Detta är andra gången de fyra aktörerna gör en gemensam utlysning.

Utlysningens målsättning var att öka antalet biobaserade produkter på den internationella marknaden. Projektkonsortierna skulle inkludera ett finskt respektive ett svenskt företag men utlysningen var också öppen för enbart svenska projekt. Business Finland finansierar de finska parterna och den svenska delen av utlysningen finansieras av Vinnova via det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation. Utlysningens budget för svenska parter var 25 miljoner SEK och 28 miljoner SEK delades ut, vilket var över budget. För finska parter var budgeten cirka 2.5 miljoner euro.

Kontakt för mer information

Anna Wiberg, Program manager
BioInnovation
anna.wiberg@bioinnovation.se
+ 46 (0)76 129 62 94

Tuomas Lehtinen, Senior Advisor, Bio & Circular Economy
Business Finland
tuomas.lehtinen@businessfinland.fi

Teija Laitinen, Head of Bioeconomy,
CLIC Innovation
Teija.laitinen@clicinnovation.fi