Extra Generalförsamling

BioInnovations intressenter kallas till en extra Generalförsamling.

BioInnovations uppstartsfas har inneburit stora utmaningar som har flyttat fram positionen för nya biobaserade material, produkter och tjänster. En utvärdering som Programstyrelsen låtit göra visar nu på möjligheter till att stärka och konsolidera BioInnovation. Den extra Generalförsamling som nu planeras utgör första steget i denna process. De två huvudfrågor som ska behandlas vid mötet är beslut om att ta fram en arbetsordning för BioInnovation samt val av programstyrelse och programstyrelsens ordförande.

Tid: Fredag den 9 december 2016, kl. 13.00 – 15.00
Plats: Distansmöte

Om du är intressent, men inte mottagit kallelsen, vänligen kontakta;

Camilla Martinez Mares
camilla.martinez@bioinnovation.se