EU-utlysning öppen för projekt som minskar växthusgasutsläpp

Har ert företag en innovativ teknik, process eller produkt som kan bidra till minskade växthusgasutsläpp? Då kan ni söka medel ur EUs Innovationsfond som just nu har en öppen utlysning. Nora Fischer på EU SME Support stöttar små- och medelstora företag i ansökningsprocessen.

EUs Innovationsfond finansieras av intäkterna från EUs system för handel med utsläppsrätter. Vilken typ av projekt kan söka stöd?

Nora Fischer från IVL tillhör EU SME Support och ger råd och stöd gällande EUs innovationsfond.

– Gemensamt för de projekt som får finansiering är att de demonstrerar innovativ teknik, är tillräckligt mogna och på ett betydande sätt kan bidra till att minska växthusgasutsläppen. Fonden fokuserar på att stötta projekt inom fyra områden; de som främjar koldioxidsnåla teknologier och processer i energiintensiva industrier, innovativ produktion av förnybar energi, energilagring och projekt som fångar in, lagrar och använder koldioxid, berättar Nora Fischer från IVL som tillhör EU SME Support.

Hur ser finansieringen ut?
– Innovationsfonden har både små- och storskaliga utlysningar. I slutet av mars öppnade utlysningen för småskaliga projekt, det vill säga projekt i storleksordningen 2,5-7,5 miljoner euro. Utlysningen är öppen till och med den 19:e september och företag kan få upp till 60 procent av sina kapitalkostnader täckta. Det finns också en utlysning för projekt som överstiger 7,5 miljoner euro och planer på att införa en utlysning för medelstora projekt och auktioner för vätgas.

EU SME Support hjälper små och medelstora företag att söka finansiering från EU. Vilket stöd erbjuder ni?
– I ett första steg erbjuder vi rådgivning och matchar företaget med rätt program för deras projekt. Vi arbetar med Horizon Europe, EIC, Eurostars och EUs Innovationsfond. Efter det får företaget en personlig kontakt som är specialiserad på just det programmet. Kontaktpersonen är ett bollplank i arbetet med att ta fram en skriftlig ansökan och finns med som ett stöd i ansökningsprocessen. EU SME Support har också skrivarstugor där företag jobbar på sina ansökningar tillsammans. Allt är kostnadsfritt. Var beredd på att ansökningsarbetet är omfattande och behöver starta i tid.

Vilka är fördelarna med att söka medel från EUs Innovationsfond?
– En stor fördel är att man kan kombinera stödet med både privata och andra offentliga medel. Även om företaget redan har fått stöd på annat håll är det inte försent att ansöka om medel från innovationsfonden. Både enskilda företag och konsortier kan söka. Sedan starten 2020 har svenska projekt haft framgång och tillsammans fått drygt 510 miljoner euro i stöd.

Läs mer om EUs innovationsfond.

Informationsseminarium 26 maj

Den 26 maj har EU SME Support ett webinarium om EUs Innovationsfond. Att delta är kostnadsfritt och anmälan görs här.

Är du intresserad av fler nyheter om utlysningar och stöd för små och medelstora företag? Prenumerera då på BioInnovations nyhetsbrev riktat till SMF och följ vår seminarieserie BioInnovativa affärer. Läs mer här!