Ett år med samverkansprogrammen – kraftsamling för innovation

Under maj månad hölls konferensen Samverkan för innovation, med fokus på vägen framåt för regeringens strategiska samverkansprogram. BioInnovation var på plats på den välbesökta konferensen där närings- och innovationsminister Mikael Damberg bland annat lyfte de framsteg som gjorts det senaste året.

– Redan efter ett år ser vi resultat i form av nya samverkansprojekt, testbäddar och inte minst spännande möten där ny kunskap utvecklas och fler hållbara innovativa lösningar skapas, sa Mikael Damberg.

En glädjande nyhet är också att ytterligare medel har anslagits för att stärka arbetet med samarbetsprogrammen.

Läs mer på regeringen.se