Det svensk-finska forskningssamarbetet fortsätter – nu startar gemensam utlysning kring biobaserade produkter

I dag öppnar det strategiska forskningsprogrammet BioInnovation tillsammans med Business Finland och Vinnova en gemensam utlysning för de två starka skogsnationerna Sverige och Finland. Utlysningen ska stödja en utveckling av nyckelteknologier för biobaserade produkter från skogsråvara.

I samband med att Finland under 2017 firade 100 år som självständig stat, fick landet en gåva från Sverige. Det var en gemensam satsning på skogs- och skogsindustriell forskning i form av forskartjänster. Den här utlysningen är en konkret effekt av det samarbete som startades mellan länderna i och med överlämnandet av presenten.

– Nya biobaserade produkter har en plats på globala marknader. Både Sverige och Finland är starka inom utvecklingen av sådana produkter. Samarbetsmöjligheterna mellan ländernas bioprodukt- och biomaterialkompetenser bedöms vara väldigt goda och vi är glada över att kunna fortsätta forskningssamarbetet i den här formen, säger Anna Wiberg, programchef för BioInnovation.

Erbjudandet riktar sig till projekt som möjliggör processteg för tillverkning av biobaserade kemikalier och material. Utlysningen fokuserar specifikt på teknologier som tar biobaserade produkter och material från labbskala till pilot eller demo.

Utlysningen vänder sig i första hand till tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster men även universitet, högskolor och forskningsinstitut.

– Såväl finska som svenska företag och forskarorganisationer har spetskompetens inom biobaserade produkter. Den här utlysningen ger en ny möjlighet att kombinera dessa kunskaper och öppnar för samverkan i laboratorie- och pilotanläggningar. Målet är att skapa nya konkurrenskraftiga biobaserade produkter för den globala marknaden, säger Tuula Savola, Bioeconomy Program Manager, Business Finland.

För mer information kontakta
Anna Wiberg, programchef BioInnovation, +46 (0)76 129 62 94, anna.wiberg@bioinnovation.se.
Tuula Savola, Bioeconomy program Manager, Business Finland, +358 295 05 56 67, tuula.savola@businessfinland.fi.

Fakta om utlysningen
Den svenska delen av utlysningen finansieras av Vinnova inom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation. Den finska delen av utlysningen finansieras av Business Finland. Budgeten för finansiering av svenska parter är 27 miljoner kronor. Budgeten för finansiering av finska parter är ungefär 2 miljoner Euro. Projekten ska samfinansieras av medverkande företag med motsvarande summa som det sökta bidraget. Svensk-finska samarbetsprojekt uppmuntras, men det går också bra att lämna in en ansökan med ett svenskt konsortium som då ansöker om finansiering från Vinnova enligt de nationella finansieringsreglerna. Sista ansökningsdag är den 14 juni och projekten som ska pågå under 2,5 år beräknas kunna starta i slutet av september.

Länk till utlysningen på Vinnovas webbplats.