Design – ett kraftfullt verktyg för att skapa cirkulära flöden

Återvinning av cellulosabaserad textil är aktuellt. Både H&M och Södra satsar på konceptet, och det gör även BioInnovation när man nu väljer att stimulera utvecklingen av nya biobaserade material.

Det är första gången BioInnovation ger den här typen av finansieringsstöd. Det är en bred utlysning där man vill uppmuntra projekt inom till exempel bygg, fordon eller förpackning att utveckla biobaserade material som är designade för cirkulära flöden. Det kan också handla om att utveckla industriella processer. Kort sagt: Rätt material på rätt plats för optimal funktion och designad för cirkularitet.

Anna Wiberg, programchef BioInnovation (till höger) tillsammans med Anna Ottenhall, Vinnova vid utlysningens öppnande.

– Innan sommaren hoppas jag att vi ska få finansiera en handfull spännande projekt som handlar om ny design för cirkulära flöden, och jag hoppas verkligen att de sökande tar chansen och vågar ifrågasätta sin design idag, säger Anna Wiberg, programchef för BioInnovation.

Sex miljoner

Fram till den sjunde april kan man som tillverkare, leverantör, universitet eller forskningsinstitut söka delfinansiering för sitt projekt på upp till sex miljoner kronor.

Programmet är tidsatt till 12 år och nu är man inne på halvtid. Cecilia Tall, generalsekreterare för Sveriges Textil- och Modeföretag, TEKO, som är en av grundarna av BioInnovation tillsammans med Skogsindustrierna och Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, IKEM, beskriver BioInnovation som ett fantastiskt samverkansprojekt:

Cecilia Tall, generalsekreterare för TEKO.

– Vi har duktiga forskare på skogsområdet som tillsammans med duktiga forskare på textilområdet kan skapa något nytt som är bättre än det vi har idag, säger Cecilia Tell som menar att branscherna tillsammans kan bli duktigare på att nyttja varandras material:

– Det som för någon är ett avfall kan för oss vara en råvara och det blir ännu tydligare i bioekonomin, fortsätter hon.

Nya teknologier

Textilbranschen befinner sig på en resa, konstaterar Cecilia. Det finns ingen ordnad insamling av textil, än, och branschen har svåra material att jobba med. Samtidigt är det en industri som är van vid förändring, en del företag i modebranschen har nya kollektioner var sjätte vecka och konsumenter som är medvetna om hållbarhet.
– Vi vet som bransch att en väldigt stor andel av ett plaggs cirkularitet bestäms redan i designfasen, och design är klassiskt något som har varit attraktivt att ta hänsyn till när man ska återvinna plagg. Nu gäller det att tänka: vad ska nästa steg i cirkeln vara, säger Cecilia Tall.

Gör man plagg som ska vara lätta att passa in i den cirkulära ekonomin kan det handla om att undvika accessoarer eller blandmaterial. Det gäller att tänka på materialval och ta hänsyn till andra parametrar.

– Design för den cirkulära ekonomin blir en oerhört viktig kompetens för våra företag framåt, säger Cecilia Tall.

Det är forskningen som har berett vägen för nya teknologier och innovationer, och om bioekonomin ska växa så måste det utvecklas biobaserade lösningar kring väldigt många olika behov. Men man kan samtidigt inte kompromissa om kvalitet eller prestanda, man måste fortfarande kunna möta kundernas eller samhällets krav.

Anna Wiberg har varit i forskarvärlden i 20 år på olika positioner och förstår hur forskare jobbar och vad företag behöver.

– Vi måste arbeta i samverkan för att förändra, avslutar Anna Wiberg, programchef för BioInnovation.

Här kan du läsa mer om utlysningen.