Dags för lansering av SusChem Sweden – en svensk teknikplattform

SusChem Europa är en teknikplattform för en hållbar europeisk kemiindustri. För att öka samverkan mellan industri och forskning samt för att skapa en starkare röst startar IVL Svenska Miljöinstitutet och Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige, IKEM, nu en svensk systerplattform – SusChem Sweden. Den 15 maj bjuder aktörerna in till en lansering av den svenska plattformen.

SusChem Sweden samlar företrädare för industri, forskning och samhälle för att öka takten i utvecklingen av hållbara kemikalier, material och processer. Under seminariet den 15 maj får du veta mer om hur plattformen kan bidra till att utveckla och stimulera en hållbar svensk kemiindustri. Här presenteras också utkastet till en svensk forskningsagenda för Tillverkning av klimatsmarta molekyler – genom samverkan mellan forskning och industri i Sverige.

Läs mer om SusChem Sweden och anmäl dig här!