Dagens Industri uppmärksammar ligninets möjligheter

I artikeln ”Skräpet som blev det nya guldet” beskriver Dagens Industri lignin som en ny klimatsmart guldgruva för såväl skogsindustrin som för en rad branscher inom allt från batterier till asfalt.

Förenklat kan sägas att lignin är det bindemedel som håller samman ett träds fibrer. Stora Enso och SCA är några av de företag som lyfts fram i artikeln som aktivt arbetar för att hitta nya lösningar med hjälp av lignin.

I artikeln citeras också Skogsindustriernas expert Sverker Danielsson tillika biträdande programchef i BioInnovation om att Skogsindustrin också ser nya möjligheter att ta bättre vara på ligninet än att som i dag använda det som biobränsle.

Sverker

Sverker Danielsson, vice programchef BioInnovation. Foto: Johan Olsson.

– Jag tror mycket på lignin som miljövänligt bindemedel i spånskivor och liknande. Jag kan tänka mig att vi kan få se politiska regleringar som förbjuder hälsovådliga lim när det visar sig att det finns alternativ, det har vi sett på andra områden”, säger Sverker Danielsson i artikeln.

Läs hela artikeln här!