Circular Business Toolkit för nya textila designprocesser

Nu lanserar Smart Textiles boken och analysverktyget Circular Business Toolkit, som innehåller inspiration, kunskap och insikter från flera års forskning och pilotprojekt.

Boken är skapad med ambitionen att hjälpa företag som på allvar vill arbeta med hållbarhetsfrågor och accelerera sin omställning till en cirkulär och hållbar ekonomi.

Samtidigt lanseras också Designers Toolkit, ett digitalt analysverktyg där företag kan utvärdera sin verksamhet ur ett cirkulärt perspektiv och hitta möjligheter framåt, skriver Smart Textiles i sitt senaste nyhetsbrev.

Ta reda på hur du kan förbättra din verksamhet ur ett cirkulärt perspektiv – testa Designers Toolkit

Läs boken i sin helhet

Läs Smart Textiles nyhetsbrev