Circular Bio-based Europe har startat

För att nå klimatmålen enligt European Green Deal måste vi gå från fossila råvaror mot cirkulära biobaserade produktionsprocesser. Förändringen kommer drivas av resurseffektiva, konkurrenskraftiga industrier. I satsningen Circular Bio-based Europe ska industrierna använda avfall och biomassa för att producera förnybara biobaserade produkter. Genom att jobba innovativt, hållbart och cirkulärt, kan de bidra väsentligt till klimatneutralitetsmålet till 2050 och samtidigt skapa jobb och ekonomisk tillväxt över hela Europa.

Syftet med Circular Bio-based Europe är att sammanföra aktörer från olika biobaserade industrier, allt från bönder till vetenskapsmän, för att lösa sektorns alla utmaningar. Finansieringen som erbjuds i samarbetet främjar innovation och marknadsutveckling och banar väg för framtida investeringar.

Huvudmålen för det nya europeiska samarbetet är:

  • Att påskynda innovationsprocessen och utvecklingen av biobaserade innovativa lösningar
  • Att påskynda distributionen av befintliga innovativa biobaserade lösningar på marknaden
  • Att säkerställa en hög miljöprestanda hos biobaserade industrisystem

Läs mer på BBI Europas webbplats


Circular Bio-based Europe logo

Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU) är ett samarbete mellan Europeiska unionen och Bio-based Industries Consortium (BIC). De arbetar för konkurrenskraftiga cirkulära biobaserade industrier i Europa.

CBE JU är en del av Horizon Europe (EU:s forsknings- och innovationsprogram) för perioden 2021-2031. Det föregående samarbetet Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) var framgångsrikt vilket man nu bygger vidare på, samtidigt som man fokuserar på de nuvarande utmaningarna som branschen står inför.